VEJNETTET.DK

 

Vejnettet.dk er digital videndeling om Cykeltrafik, Vejjura/vejmyndighed og Trafiksikkerhed for kommunernes og Vejdirektoratets faglige medarbejdere. Alle kommuner er med og deler viden på tværs af vejmyndigheder og geografiske grænser. Medlemmerne spørger, afprøver løsningsforslag og forhører sig om praksis hos andre i et fortroligt forum.

Meld dig ind her

Kontakt: Dorte Mogensen / Tlf.: 7244 2932 / E-mail: dmo@vd.dk

 

vejnettet_logo_til_aeske_01_outlined