Vejnettet.dk

 

Bliv medlem af Vejnettet.dk, hvor kommuner og Vejdirektoratet deler viden om alt inden for cykelområdet. Vejnettet.dk er et digitalt netværk med viden og sparring om Cykeltrafik, Vejjura og Trafiksikkerhed. 750 fagfolk er allerede med. Er du? Som medlem kan du dele erfaringer med andre vejmyndigheder og spørge til nye løsninger, få ny viden og lære om praksis hos andre i et fortroligt forum.

Meld dig ind på www.vejnettet.dk

Kontakt: Dorte Mogensen / Tlf.: 7244 2932 / E-mail: dmo@vd.dk