Om arrangørerne

 

Cykelkonferencen arrangeres af Vejdirektoratet, Cyklistforbundet og skiftende værtskommune(r). Den afholdes hvert forår forskellige steder i Danmark.

Vejdirektoratet

Vejdirektoratet er en styrelse under Transportministeriet, der har ansvaret for statsvejsnettet. Det består af motorveje, en række hovedlandeveje, cykelstier og broer. Vejdirektoratet arbejder med at fremme cykling på flere områder for at få flere til at tage cyklen eller kombinere bil eller offentlig transport med cyklen. Udover den nationale cykelkonference står Vejdirektoratet for anlæg af cykelstier på statsveje, administration af cykelpuljerne, koordination af indsatser vedr. de nationale cykelruter mv.

Cyklistforbundet

Cyklistforbundet er en medlemsbaseret interesseorganisation, der kæmper for Danmarks 4,5 mio. cyklister. Via en bred vifte af aktiviteter, kampagner og politisk interessevaretagelse skaber Cyklistforbundet bedre forhold, større tryghed og oplevelser for cyklisterne. Cyklistforbundet står desuden bag en række projekter, der har til formål at kortlægge den nyeste viden om cykelfremme og brugernes behov og formidle den til kommuner og andre aktører på området.