Debat: KV17

 

kl. 14.00-15.00

Jørn Petersen (V), borgmester i Kolding Kommune og formand for KL’s Teknik og Miljøudvalg

Anders Kronborg (S), formand for Teknik og Byggeudvalget, Esbjerg Kommune

Preben Friis-Hauge (V), formand for Udvalget for Plan og Teknik, Varde Kommune

Frode Sørensen (S), formand for Teknik og Miljøudvalget, Sønderborg Kommune