Cykelhåndtering 2.0

 

 

I København estimeres ca. 25.000 efterladte cykler at fylde op i byens cykelstativer, og tallet forventes at stige i takt med befolkningsvæksten. Derfor har Københavns Kommune de seneste år arbejdet med projektet KBH Cykelhåndtering med tilskud fra den statslige cykelpulje. Projektet har medført omfattende kortlægning af efterladte cykler samt forsøg med intensiveret afmærkning og indsamling i samarbejde med lokale aktører. Prisen per indsamlet cykel er reduceret takket være blandt andet intelligent ruteplanlægning, og københavnerne er blevet inddraget i forhold til hvordan problemet kan forebygges så færre cykler efterlades. Kom og hør mere om projektet på Israels Plads ved Nørreport Station, hvor du kan tage problemet i øjensyn og møde de ansatte der hver dag rydder cykler op.

Mødested: Israels Plads (Vendersgade)

Tilbage til udendørssessioner